Les Deux

Les Deux is in Utrecht bij De Rode Winkel verkrijgbaar! Een rechtenstudent uit Kopenhagen en een creatieve, met roots uit Centraal-Afrika, ontmoette elkaar in een bar in Kopenhagen. Zij zagen een t-shirt. Een effen wit met militaire patches, maar kwamen op het idee om meer van deze T-shirts te maken. Overtuigend begonnen zij kleding te maken, die mensen verenigt, maar voor iedereen.

Ontmoeting:
Er is veel gebeurd sinds die eerste ontmoeting, kortom het is begonnen in een kleine appartement(van de oprichter in Kopenhagen). Een internationaal merk met een team van 100 mensen, al met al 100 verschillende persoonlijkheden en achtergronden. Met hun Legacy-programma willen ze, concluderend verandering stimuleren in de gemeenschappen. Ze zijn aanwezig daarin, maar nemen deel aan verschillende projecten. Ook het bouwen van scholen, dus de jeugd educatie aanbieden. Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten tot sociale initiatieven die kansarme jongeren in Denemarken, om een tweede kans geven. Want echt geweldige kleding gaat niet alleen over hoe je eruit ziet, kortom het gaat erom hoe je je voelt.

English:
Les Deux is available in Utrecht at De Rode Winkel! A law student from Copenhagen and a creative, with roots from Central Africa, met in a bar in Copenhagen. They saw a t-shirt (plain white with military patches) and they came up with the idea to make more of these T-shirts. Convincing and for everyone, they started making clothes that unite people.

A lot has happened since that first meeting. They have grown from a small apartment (from the founder in Copenhagen) to an international brand with a team of 100 people with 100 different personalities and backgrounds. With their Legacy program, they aim to drive change in the communities where they are present. Participating in projects ranging from building schools for Syrian refugees in the Middle East, to social initiatives that give underprivileged youth in Denmark a second chance. Because really great clothes aren’t just about how you look. It’s about how you feel.

Start chat
CHAT MET ISABELLE
De Rode Winkel WhatsApp
Welkom bij de Rode Winkel! Waarmee kan ik helpen?