De Rode Winkel onderdeel van Eerlijk Winkelen Route

De Rode Winkel onderdeel van Eerlijk Winkelen Route

De Rode Winkel maakt sinds deze maand deel uit van de route Eerlijk Winkelen. Duurzaam is op dit moment een van de onderwerpen dat het nieuws regeert. In ons bedrijf is aandacht voor duurzaamheid geen trend van de afgelopen jaren. We hebben een duidelijke visie op duurzaamheid die we graag toelichten. Wij waarderen vragen en interesse van klanten op onze visie op duurzaamheid enorm en probeer vragen hierover zo eerlijk en duidelijk mogelijk te beantwoorden.

 

Duurzaamheid is een concept dat in details voor iedereen verschillend is omdat iedereen andere normen en waarden heeft. De ene persoon maakt zich meer zorgen over milieu, de ander over menselijke aspecten. Deze factoren spelen ook vaak in combinatie met elkaar. Een voorbeeld hiervan is vervuiling van het milieu door productie met gezondheidsproblemen bij lokale bevolking als gevolg.

 

Voor De Rode Winkel staat de interpretatie van duurzaamheid voor een begrip dat wij als ondernemers onze verantwoordelijkheid nemen dat de kwaliteit van leven op zijn minst net zo goed moet zijn voor de toekomstige generaties. De recent verbouwde winkel is dan ook ontworpen met een lange termijnvisie. Er is niet alleen rekening gehouden met het uiterlijk er is ook geïnvesteerd in energiezuinige installaties. Na een de grootse verbouwing begin 2017 zijn wij veel minder energie gaan verbruiken. Een voorbeeld zijn ook de elektrische deuren.

 

Wij willen transparant en duurzaam ondernemen onder het mom van BUY LESS BUY BETTER.

 

Kernwaarden

Op het gebied van duurzaamheid heeft De Rode Winkel een aantal kernwaarden opgesteld:

  • Betekenisvol ondernemen: De manier van ondernemen is gebaseerd op positiviteit, betrouwbaarheid, bewustzijn, transparantie en kwaliteit boven kwantiteit.
  • De Rode Winkel keert zich af van de wegwerpcultuur door producten en service te verlenen die betekenisvol zijn voor de lange termijn.
  • De Rode winkel vindt het belangrijk dat de merken in de winkel ook betekenisvol ondernemen en hierin de visie van De Rode Winkel delen. Alle producten moeten verantwoordelijk geproduceerd zijn, dit kan per merk verschillen op welke manier dit is.
  • De Rode Winkel staat voor lange termijn relaties met zowel klanten als leveranciers en zakelijke partners.

 

Arbeidsomstandigheden en productieproces

Het westerse consumptiepatroon in fast-fashion (de consumentenbehoefte om veel kleding voor een lage prijs te kunnen kopen) zorgt voor een ongezonde concurrentie aan de productiekant. Producenten en daarmee de arbeiders worden vaak gedwongen voor een te lage prijs grote hoeveelheden te produceren. Hiermee worden overschotten geproduceerd wat niet goed is voor het milieu maar tevens ligt hier een van de oorzaken van uitbuiting van arbeiders.

Als kleine speler en tussenpersoon is het voor De Rode Winkel helaas niet altijd mogelijk werkomstandigheden van kledingarbeiders in de fabrieken waar onze producten geproduceerd worden zelf te controleren en deze waar nodig direct te verbeteren. Daarom doet De Rode Winkel uitsluitend zaken met leveranciers die produceren in fabrieken die zijn gecertificeerd en zich in ieder geval houden aan de minimale richtlijnen die zijn opgesteld.

Met het opstellen van deze richtlijnen houden grote invloedrijke organisaties zich bezig. Zoals de Universele verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de ILO Core Conventions en de Basiscode van het Ethical Trading Initiative (ETI), de milieucriteria van SMETA en ISO 14000. Hier worden de minimale richtlijnen voor sociale en milieunormen waaraan elke fabriek moet voldoen vastgesteld.

Omdat dit slechts minimale richtlijnen zijn. Welke naar onze visie steeds naar boven bijgesteld horen te worden richten wij ons voornamelijk op vlakken waar wij in staat zijn voor verandering te zorgen. Dit doen we bijvoorbeeld door een focus op kwaliteit boven kwantiteit. De afgelopen seizoenen is het assortiment met merken die deze visie met ons delen steeds verder uitgebreid. Hiermee dragen we bij aan een betere prijs per artikel voor de producenten waarmee fabrikanten in staat gesteld worden de arbeidsomstandigheden en levenskwaliteit van arbeiders te verbeteren.

Binnen de minimale richtlijnen zijn heel veel zaken geregeld. Zo ook het recht dat arbeiders voor hun rechten kunnen opkomen (vakbond), een leefbaar loon, veilige arbeidsomstandigheden en controle op onderaannemers van fabrieken etc. Het is fijn dat deze regels er zijn en dat deze gecontroleerd en nageleefd worden. Gelukkig wordt er ook steeds vaker uit eigen initiatief van merken een hogere standaard aangehouden dan het wettelijke minimum. Deze merken krijgen steeds meer ruimte bij ons in de winkel.

 

Verschillende productieprocessen

Wij geven wat voorbeelden van merken in ons assortiment waarbij er strengere eisen gesteld worden aan arbeidsomstandigheden en milieu dan slechts de vastgestelde minimale richtlijnen:

Ieder merk heeft hierin andere focuspunten deze zijn kort samen te vatten in 3 stromingen:

  1. Merken die hogere kwaliteitsproducten produceren in een kleinere productieomvang door kleinere gespecialiseerde fabrieken in Europa (voornamelijk Portugal, Italië, Polen), Amerika en Japan. Dit zijn low risk landen om te produceren. De regelgeving is hier goed genoeg ontwikkeld dat misstanden eigenlijk niet vaak voorkomen. Tevens wordt het specialisme van deze producenten gezien als een meerwaarde voor de beleving van het product. Naast betere arbeidsvoorwaarden is de aanslag op het milieu kleiner door schonere productie en kortere afstanden en die de producten afleggen alvorens deze bij de eindconsument zijn.  Voorbeelden hiervan zijn Made & Crafted, Levi’s Vintage Clothing, BDD, Libertine-Libertine, Mac Fincher, Denham, Diesel, Fabienne Chapot en The Boy Scouts.
  2. Merken die produceren in hun eigen fabriek. Hierdoor is de productie transparant en wordt er geen arbeid uitgevoerd door niet gecertificeerde fabrieken in opdracht van een onderaannemer. Deze fabrieken zijn meestal goed onderhouden, schoner, innovatiever, medewerkers met vaste contracten en de fabriek kan bezocht worden als afnemer. Voorbeelden hiervan zijn Edwin Jeans, Armor Lux, Le Mont St Michel en Naked & Famous.
  3. Merken die zichzelf het doel stellen betere voorwaarden op te stellen in High Risk landen. Deze merken voelen zich echt verantwoordelijk oneerlijke productie te verbeteren in plaats van misstanden risicoloos te mijden.  Hiermee willen ze echt voor een verandering zorgen. Voorbeelden hiervan zijn KOI, Kuyichi en Nudie Jeans

 

RANK A BRAND

Niet al onze merken komen met goede cijfers uit de rank a brand test. Lee, Wrangler, Diesel, Levi’s en Pme Legend, scoren bijvoorbeeld een D of E. Wat betekend dit?

Dit betekend doordat er te weinig transparantie over hoe en waar er geproduceerd wordt en niet genoeg informatie voor handen is voor Rank a brand om een voldoende te geven. Echter is er ook niet voldoende informatie voor handen zijn om een onvoldoende te geven. Dit maakt de betrouwbaarheid van rank a brand wel een beetje discutabel. Maar dit is de reden voor bovengenoemde merken voor een slecht cijfer.

Daarom hebben we zelf navraag gedaan bij deze leveranciers die niet zo goed uit de test komen van rank a brand over hun visie op duurzaamheid.

Het antwoord van deze merken luidde, dat er aan alle internationale regels voldaan wordt. Zoals de Universele verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de ILO Core Conventions en de Basiscode van het Ethical Trading Initiative (ETI), de milieucriteria van SMETA en ISO 14000 etc.  Hier worden de minimale richtlijnen voor sociale en milieunormen waaraan elke fabriek moet voldoen vastgesteld. Overal waar bovenstaande merken produceren wordt voldaan aan deze regels.

We kunnen onszelf de kritische vraag stellen, is dit genoeg? De merken benoemen zelf ook dat de visie hierop geleid wordt volgens de wet van vraag en aanbod, en de vraag van consumenten voor Levi’s, Diesel, Wrangler, Lee en PME  zijn heel hoog. Daarom hebben we er in De Rode Winkel voor gekozen naast de producten met een voldoende voor duurzaamheid het aanbod op uitmuntend voor duurzaamheid te vergroten. En we hopen dat dit de komende jaren zal toenemen.

De meeste van onze leveranciers zijn transparant over hun visie op duurzaamheid. Sommige melden zelfs waar en door wie er geproduceerd wordt, deze informatie is ook voor consumenten beschikbaar op hun websites.

 

Wil je meer weten over onze visie ga dan naar:

www.derodewinkel.nl/visie

 

Wil je meer weten over waar je eerlijk kunt winkelen ga dan naar:

www.eerlijkwinkelen.nl

Spreek direct met een jeans expert!

Heb je een vraag, wij helpen je graag! Druk op de knop hier onder. 

Start chat
CHAT MET ISABELLE
De Rode Winkel WhatsApp
Welkom bij de Rode Winkel! Waarmee kan ik helpen?